Tin tuc oto – Giám đốc Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới cho biết đã có phương án đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc tại khu vực trạm thu phí nếu tiến hành thu phí vào tháng 12/2017.

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới đã có phương án đảm bảo an toàn nếu thu phí
Dự kiến thu phí đường Thái Nguyên – Chợ Mới, QL3 vào tháng 12/2017. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Dự kiến thu phí đường Thái Nguyên – Chợ Mới, QL3 vào tháng 12/2017

Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày 9/11, Bộ GTVT đã có văn bản gửi tỉnh Thái Nguyên về việc phương án giảm giá dịch vụ và triển khai thu giá dịch vụ Dự án BOT đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ mới và nâng cấp, mở rộng QL3.

Cụ thể, Bộ GTVT cho biết, năm 2014, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có ý kiến “đồng ý với đề xuất về việc đặt trạm thu phí trên QL3 tại Km75-Km 82”.

“Phương án thu phí, vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn đã được UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Tài chính thống nhất. Đồng thời, dự án đã hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào khai thác nên đủ điều kiện thu giá dịch vụ để hoàn vốn theo quy định”, Bộ GTVT thông tin.

Đáng chú ý là theo Bộ này, liên danh Nhà đầu tư dự án nêu trên (Cienco4 – Tuấn Lộc – Trường Lộc) cho biết đã phối hợp với địa phương về việc thống nhất phương án giảm giá cho người dân gần trạm thu phí.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết chưa nhận được văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên về phương án giảm giá dịch vụ để xem xét, hoàn thiện thủ tục triển khai thu giá dịch vụ.

“Trường hợp dự án không được triển khai thu giá dịch vụ để hoàn vốn, hiệu quả tài chính dự án sẽ không đảm bảo, nguy cơ phá vỡ hợp đồng”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề thu phí, Bộ GTVT đã đề nghị tỉnh Thái Nguyên gửi văn bản chính thức về phương án giảm giá đã thống nhất với nhà đầu tư trước ngày 25/11/2017 để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục tiếp theo và dự kiến tổ chức thu giá trong tháng 12/2017.

Có phương án đảm bảo an toàn tại trạm thu phí

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới cho biết về mặt pháp lý, vấn đề thu phí dự án nêu trên theo Hợp đồng số 22/HĐ.BOT-BGTVT ngày 22/7/2015 được ký kết giữa Bộ GTVT, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án, về thực hiện dự án đã đủ điều kiện thu giá.

“Tuy nhiên để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và Nhà đầu tư, Bộ GTVT đã có thông báo cuộc họp số 101/TB-BGTVT ngày 28/3/2017, trong đó có nội dung Nhà đầu tư phối với các Cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Lương thống kê cụ thể số lượng, loại phương tiện của người dân có hộ khẩu thường trú khu vực lân cận trạm thu giá dịch vụ trên QL3, trên cơ sở số liệu thống kê UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản đề xuất làm cơ sở tính toán giảm giá dịch vụ trước khi triển khai thu giá (nội dung này không có trong quy định Hợp đồng BOT)”, ông Đức cho biết.

Cũng theo ông Đức, do chưa được thu phí, nên tính từ đầu năm 2017 đến tháng 10, số tiền doanh nghiệp dự án phải bù lỗ, trả cho ngân hàng là 160 tỷ đồng.

Ngoài việc chi phí trả nợ cho Ngân hàng, Doanh nghiệp dự án còn phát sinh chi phí duy trì hoạt động của Công ty gồm bộ phận văn phòng và Bộ phận thu giá. Chi phí để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tại dự án để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan ban ngành của địa phương trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ dự án. Và có các phương án để đảm bảo an toàn và tránh xảy ra ùn tắc cục bộ tại khu vực Trạm thu giá.

Về công tác chuẩn bị để thu giá, hiện nay Doanh nghiệp dự án đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thiết bị và các điều kiện khác để triển công tác thu giá tại dự án.

Mặc dù chưa triển khai thu giá những Doanh nghiệp dự án vẫn cho vận hành thu giá thử tại trạm thu giá trên tuyến Thái Nguyên – Chợ Mới để duy trì kỹ năng làm việc của Nhân viên thu giá (vì đã được đào tạo từ tháng 3/2016) và hệ thống thiết bị để hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra khi triển khai thu giá chính thức”, ông Đức nói.

Nguồn: tin tức